Welcome to SMJK Katholik
Achievements
成就
Events
事件
School Announcements
公告
Photo Gallery
照片库
 
   
     
PERUTUSAN PENGETUA -  2018

Salam Sejahtera dan Salam Sehati Sejiwa

 
Selamat kembali ke sekolah untuk sesi persekolahan tahun 2018. Sempena tahun baharu 2018, marilah kita imbas kembali tentang keberkesanan usaha-usaha/misi kita dalam melestarikan pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi anak murid bagi memenuhi aspirasi negara di samping kita menetapkan halatuju dan fokus kita sepanjang tahun 2018 dalam mendidik anak murid supaya menjadi insan holistik yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

 
Sepanjang tahun 2017, kita meneruskan kesinambungan usaha kita membangunkan potensi murid kita melalui pendekatan “Engage, Enhance and Empower” serta “Your Manners Are Your Beauty”.  Pihak sekolah mengharapkan semua guru guru berjiwa pendidik dan penyayang, mengambil tahu latar belakang dan keperluan murid berdasarkan “muitiple inteligence  murid serta boleh membina hubungan yang baik untuk melibatkan (engage) murid-murid dalam pembelajaran. Kita membangunkan dan memperkukuhkan (enhance) pelbagai kemahiran melalui aktiviti kokurikulum dan pendekatan pendidikan abad ke-21. Kita mengupayakan (empower) murid-murid dengan menyediakan peluang dan ruang seluas-luasnya untuk mereka mempelajari nilai, ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran melalui program-program sekolah termasuk pemupukan tabiat “Seven Habits of Highly Effective People ” dan sentiasa memperingatkan murid-murid amalan sikap beradab.

 
Sepanjang tahun 2017, selaras dengan kehendak gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita telah memanfaatkan kemudahan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran. Tidak dapat dinafikan bahawa guru-guru telah dapat meningkatkan penguasaan kemahiran menggunakan platform pembelajaran maya. Pihak sekolah juga telah menyarankan supaya guru-guru menggunakan pendekatan “flipped classroom” dan kemudahan ICT seperti internet dan site mata pelajaran guru untuk memupuk tabiat pembelajaran terarah kendiri (self-directed learning). Dalam renungan kembali, saya dapati kita masih ada ruang untuk peningkatan keberkesanan pendekatan p&p tersebut.


Untuk tahun 2018, halatuju dan fokus kita tetap sama, iaitu melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi murid bagi memenuhi aspirasi negara. Selaras dengan kehendak transformasi pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan pelaksanaan KSSM pada tahun 2018, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Daerah Petaling Utama memberi amanat supaya sekolah memperluaskan pendekatan SPA 21 ke semua bilik darjah dan semua mata pelajaran, melaksanakan pembelajaran modular, pengajaran pasukan kolaboratif (colaborative team  teaching) dan Project Based Learning  untuk pembelajaran aktif dan “deep learning”, dengan menggunakan masa, tenaga, peralatan serta kos yang paling minimum tetapi menghasilkan kesan pengajaran pembelajaran / “outcomes” yang paling maksimum. 

 

Kami pasukan pentadbir sekolah mengucapkan setinggi-tinggi pengharagaan kepada semua warga sekolah atas segala kerjasama dan sokongan padu yang diberikan kepada kami sepanjang tahun 2017. Kami juga berharap apa-apa program yang bermanfaat dalam pembangunan sahsiah murid (character building) dan sistem pendidikan berkualiti dapat dilestarikan.

 
Sekian.  CHS TERBILANG DALAM KALANGAN CEMERLANG.

 

PN.LOW LAI KHUN

Pengetua SMJK Katholik PJ.


 


Pengetua : Pn.Low Lai Khun